Vart femte barn i Sverige väger för mycket

17% av de svenska barnen är överviktiga och 3% lider av fetma

Det är ingen nyhet att både vuxna och barn i Sverige väger allt mer men tidigare har statistiken varit knapphändig eller högst osäker. Nu kan man genom en stor undersökning av forskare vid Sahlgrenska akademien i Göteborg och Karolinska institutet i Solna presentera siffror från 94 slumpvis valda skolor.

Även om vi pratat mycket om övervikt och fetma hos barn så har det inte funnits en nationell kartläggning. Kartläggningarna har tidigare till största delen gjorts i större städer där det är lättare att samla in data. Det betyder att vi tidigare egentligen inte kunnat uttala oss om hur det ser ut i hela Sverige, säger Agneta Sjöberg, forskare vid folkhälsoepidemiologi vid Sahlgrenska akdemin.

Vikt, längd och midjemått samlades in hos 4 600 barn i åldern sju till nio år från 94 skolor. Resultatet visar att 17% av de svenska barnen är överviktiga och närmare tre procent lider av fetma. Samtidigt kan man se tydliga socioekonomiska samband där övervikten är tydligare i pendlingskommuner.

Övervikt är allra högst i pendlingskommuner, alltså områden som ligger en bra bit från större städer eller storstäder men där befolkningen pendlar för att arbeta, säger Agneta Sjöberg. Varför det är så här vet vi inte. Men man kan tänka sig att det har att göra med tidsfördelningen på dygnet.

Problemet är att barn redan från tidig ålder får dåliga matvanor och undviker idrott vilket ger en nedåtgående spiral med både fysiska och psykiska problem i det långa loppet. Jag är väl medveten om att föräldrar ofta får oförtjänt mycket skit pga hur deras barn agerar i skolan men när det gäller mat så har barnen inte särskilt stora möjligheter att påverka sin kost innan förskolan. På så vis är det helt upp till föräldrarna om man tar hem choklad, läsk, godis och kakor.

Frågan är hur man får föräldrar att ge sin barn en nyttigare kost?

Published 10/03/2011 by Stefan