Motion hjälper överviktiga barn att bli bättre i skolan

Om någon har tvivlat så finns där nu ännu fler exempel på att regelbunden motion kan hjälpa våra barn att bli bättre på logik och socialt beteende.

En nypublicerad studie i Health Psychology, nr 30, jan 2011, berättar om 171 st överviktiga barn i åldern 7 – 11 år som slumpvis delades upp och tilldelades antingen 20 eller 40 minuters träning varje dag under 13 veckor samtidigt som man testades deras förmågor med standardiserade test och MRT-undersökning.

Consistent with results obtained in older adults, a specific improvement on executive function and brain activation changes attributable to exercise were observed. The cognitive and achievement results add evidence of dose-response and extend experimental evidence into childhood. This study provides information on an educational outcome.

Resultatet av en svensk vetenskaplig uppföljning av hur en ökad mängd timmar idrott i skolan per vecka kan visa på positiva effekter på elevernas studieresultat gjordes i klasserna 1-3 på en skola i Malmö. Det visade sig att speciellt elevernas skrivförmåga i svenska och rumsuppfattningen i matematik påverkades till det bättre. Pojkarna gjorde i det här fallet större framsteg än flickorna både motoriskt och genom prestationer i skolan (Ledberg, 2002).

För den som är intresserad av ämnet och vill övertyga din egen skola så har Riksidrottsförbundet sammanställt en fantastisk broschyr om idrott.

Published 12/02/2011 by Stefan