Fyra landsting rekommenderar större dos D-vitamin

Mängden D-vitamin vi får i oss under en solig dag

Forskare har under många år kunnat koppla D-vitamin till hälsosamma saker såsom ökad förmåga att förebygga cancer, tuberkulos, hjärtsjukdomar, diabetes och MS. På senare tid har man även börjat misstänka att brist på D-vitamin under graviditeten kan resultera i autism för barnen. Därför har nu Sörmlands landsting anslutet sig till Västmanland, Örebro och Dalarna för att tillsammans rekommendera ett högre dagsintag än vad Livsmedelsverket gör.

Margareta Pettersson är överläkare på kvinnokliniken på Nyköpings lasarett och hon säger att det i flera år förts diskussioner mellan barnmorskor och läkare runtom i landet å ena sidan, och Livsmedelsverket å andra sidan, om att ändra D-vitaminråden.

För att göra en jämförelse så ändrade Finland nyligen sina rekommendationer och säger nu att barn upp till 18 år bör ta D-vitamintillskott. I Sverige har vi enligt Livsmedelsverket å andra sidan medelhavsklimat med sol året om och därför behöver endast barn upp till 2 års ålder ta vitamintillskott.

Vetenskapliga studier om invandrarkvinnor och brist på d-vitamin:

Hur mycket är för mycket?

En bra fråga. Livsmedelsverket rekommenderar i dagsläget 7.5 mikrogram för vuxna baserat på en gammal rekommendation om vad som behövs för att inte drabbas av rakit. Ska vi titta på andra hållet så har en amerikansk studie pekat på att i samtliga kända fall av överkonsumtion så har personerna fått i sig över 1000 mikrogram vilket är otroligt svårt att komma upp i.

Andreas Eenfeldt, läkare och specialist på allmänmedicin, rekommenderar ett dagsintag på 50 – 100 µg beroende på din kroppsbyggnad.

Published 06/04/2011 by Stefan