Fina viner ökar din matkonsumtion

Dåliga nyheter för dig som gillar att unna dig det lilla extra. Enligt en studie av Wansink, Payne and North (2007) så ökar din matkonsumtion med 12% om du serveras ett finare vin till maten i motsats till ett billigt vin.

Studien

Studien gick till på så vis att 39 personer slog sig ned vid en restaurang. Hälften av dessa serverades ett vin märkt från Kalifornien och den andra hälften fick ett vin som var märkt med North Dakota. Enligt en tidigare studie har människor högre kvalitetsförväntningar  på viner från Kalifornien än North Dakota.

Egentligen serverades båda grupperna samma vin, nämligen ett Charles Shaw Cabernet värde $2.99. Alla serverades även samma måltid bestående av tre rätter med maten och resterna noga vägda före och efter måltiden.

Genom att mäta skillnaden så upptäckte forskarna att den gruppen som serverades det dyrare vinet, som man trodde var från Kalifornien, åt 12% mer än den gruppen som trodde att vinet var från North Dakota.

För att undvika sociala och fysiska skillnader så använde man sig även av kontrollgrupper men här kunde man inte finna några skillnader.

Förklaringen

Författarna bakom studien gav tre förslag på hur detta kan komma sig:

  1. Det kan vara så att förväntningarna på vinet smittade av sig på maten. Är vinet fint så måste även maten vara det.
  2. Drickandet av det ”goda” vinet minskar självbehärskningen.
  3. Större glädje över det finare vinet leder till en trevligare upplevelse.

Givetvis kan det även vara en kombination av dessa.

Published 11/11/2010 by Stefan