Statistik som visar att din livsstil tar död på dig

Hälften av alla tidiga dödsfall tros bero på vår livsstil

Vi är alla medvetna om att stillasittande och dålig kost är en stor bidragande orsak till vår tids hälsoproblem – men hur farligt är det egentligen? För att ge en liten inblick i statistiken så har jag samlat ihop en lista på vår tids tio vanligaste anledningarna till tidig död och jämfört med en liknande lista från år 1900.

Statistiken nedanför är återpublicerad i Passer & Smiths bok Psychology (2009) och ursprungligen hämtad från Murphy (2000), Sexton (1979) US Centers for Disease Control (2002:a) och National Center for Health Statistics (2004).

[easychart type=”horizbar” height=”120″ title=”Dödsfall per 100 000 invånare år 1900″ groupnames=”Dödsfall” groupcolors=”005599″ valuenames=”Influensa,Tuberkulos,Magsjukdom,Hjärtsjukdom,Stroke,Leversjukdom,Olyckor,Cancer,Barnsjukdom,Difteri” group1values=”202,194,143,137,107,81,72,64,63,40″ hidechartdata=”true” imgstyle=”padding-bottom:20px;”]

[easychart type=”horizbar” height=”120″ title=”Dödsfall per 100 000 invånare år 2002″ groupnames=”Dödsfall” groupcolors=”005599″ valuenames=”Hjärtsjukdom,Cancer,Stroke,Luftvägssjukdom,Olyckor,Diabetes,Influensa,Självmord,Leversjukdom,Mord” group1values=”241,194,56,43,35,25,22,10,9,6″ hidechartdata=”true” imgstyle=”padding-bottom:20px;”]

Vi ser att de stora dödsorsakerna från tidigt 1900-tal har till stor del blivit kontrollerade av medicinska framsteg. I kontrast så har dödstalet nästan dubblats för hjärtsjukdomar och tredubblats för cancer. Enligt Mokdad (2004) så kan uppskattningsvis hälften av dödsfallen i listan ovanför härledas till riskbeteende såsom rökning, alkoholkonsumtion, otillräcklig motion, dålig kost, användande av droger och ovilja att använda bilbälte. Glöm inte bort att fetma ökat explosionsartat på senare år och ligger bakom ännu fler dödsfall i dag.

Statistiken ovanför öppnar för frågan – är det verkligen värt det? Är cigaretten, bilbältet eller pizzan så viktig att du kan acceptera att lämna din familj i förtid? Är det rätt att självmant skapa ett problem med förhoppningen att den medicinska forskningen hinner ikapp innan det är för sent?

Published 27/03/2011 by Stefan